Pieternel Ermen

Drijvende kracht achter Ermen Consult en PE Fondsadvies is Pieternel Ermen.

Na een aantal jaren bij de Rijksoverheid gewerkt te hebben als interne organisatieadviseur, heeft zij de overstap gemaakt naar het externe advieswerk. Focus in haar werk lag op diagnose van organisatievraagstukken, strategische advisering, begeleiding van veranderingsprocessen, lerende organisatie en teamontwikkeling en daarnaast het begeleiden bij grote subsidietrajecten. Daarnaast  op het functioneren van individuele medewerkers en leidinggevenden op het snijvlak van organisatie en privésituatie. Dit laatste kreeg vorm in persoonlijke coaching van zowel medewerkers als leidinggevenden.

In deze periode ontstond een combinatie van advieswerk en trainingswerk. Trainingen vooral gericht op teamfunctioneren en het verder ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden. Dit trainingwerk werd hoofdzakelijk uitgevoerd in samenwerking met enkele advies- en trainingsbureau's. 

In de jaren van haar zelfstanidg adviseurschap heeft zij samengewerkt met o.a een trainingsbureau in de ouderenzorg, een organisatie voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, gemeenten bij het uit laten voeren van multicultureel beleid met daaraan verbonden subsidies voor migranten zelforganisaties, een landelijke koepel voor diaconale stichtingen t.b.v. aanvragen van subsidies in het kader van de Wmo, het landelijke Dienstencentrum van de PKN op het terein van WMO vraagstukken, armoede en noodfondsen.

Om goed voeling te houden met de praktijk van bestuurswerk van stichtingen in het sociaal domein, vervult zij al vele jaren zelf bestuursfuncties.

In de afgelopen 8 jaar is haar werkterrein meer en meer verschoven naar fondsadvies en het concreet ondersteunen bij werving van subsidies en fondsen.