Ermen Consult

Welkom bij Ermen Consult en PE Fondswerving

Ermen Consult biedt deskundige ondersteuning aan bestuurders en beroepskrachten met de focus op fondswerving.

Het werkterrein van Ermen Consult ligt hoofdzakelijk binnen het sociaal domein, in het bijzonder bij (diaconale) stichtingen die zich inzetten voor mensen in kwetsbare situaties. In deze sector hebben wij jarenlange ervaring en expertise opgebouwd.

Voor veel stichtingen is het verwerven van gelden een constante uitdaging. Er is een breed scala aan subsidies beschikbaar, zowel van de (lokale) overheid als van vermogensfondsen. Uitzoeken welke precies en vervolgens een aanvraag in orde maken, kan echter een hele uitdaging zijn. De eisen aan aan aanvraag, meestal onderbouwd met een projectplan en vergezeld van een aanbiedingsbrief, zijn de afgelopen jaren flink hoger geworden. Grote fondsen hebben daarnaast uitgebreide vragenlijsten om in te vullen. En na toekenning worden vrwijel altijd gedegen tussen- en eindrapportages gevraagd.

In dit traject kan Ermen Consult op diverse wijzen ondersteuning bieden, volledig afgestemd op uw behoefte. Zowel in de vorm van advies als concreet schrijfwerk.

Werving van subsidies en fondsen kan alleen succesvol zijn als de organisatie daarop is toegerust. Om die reden wordt bij de intake een quick scan gemaakt van uw situatie en kan aanvullend een advies- of ondersteuningstraject van bestuur en/of beroepskracht(en) worden ingezet.

Wilt u kennismaken en weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking.

 

 

 

 

 

 

 

In dit proces bied ik op betrokken en deskundige wijze begeleiding, toegesneden op uw behoefte en wensen.